TR | EN
Avucumun içindeki dünya
 
SERGİ VE ÇALIŞTAYIN GENEL KONUSU: Fotoğraf ve kısa video görüntüleri eşliğinde dünyanın farklı kültür ve coğrafyalarının tanıtıldığı görsel sunum ve Fotoğraf Sergisi
ÇALIŞTAY KONUŞMASININ BAŞLIĞI: AVUCUMUN İÇİNDEKİ DÜNYA
KONUŞMA ÖZETİ: Her şey Orta Toroslar’ın, etrafı yüksek dağlarla çevrili bir Türkmen köyünde başladı. Çocukluğun geçtiği on iki yıl boyunca köyden dışarıya bir adım bile atılamadı. Gün geçtikçe köyün etrafını saran Torosların arkasındaki dünyayı keşfetme isteği benliğini sarmaya başladı.  Ve nihayet bir kamyonun kasasında keşfe ve maceraya doğru giden ilk yolculuk başladı…
Sonrası mı? Aradan geçen kırk yıla yakın zamanda küçücük bir sırt çantasına sığan 7 bölge, beş kıta, yüzden fazla ülke… Kimi zaman Ağrı’dan başlayıp Himalayalar’a kadar devam eden bir yolculuk hikâyesi, kimi zaman Patagonyan’dan başlayıp tüm And Dağları’nı aşarak Aztek ve Mayalar’a olan yolculuk. Kimi zaman büyüleyici Transsibirya’yı baştanbaşa geçip kış ortasında Baykal Gölü’nde yüzmek, kimi zaman Sahra Çölü’nü aşıp Afrika’nın üç bin yıllık kabilelerinin geleneksel yaşamlarının izlerini sürmek.
Bir Coğrafyacı gözüyle Dünya’nın farklı kültür ve coğrafyalarını, yol hikâyelerini, farklı medeniyetlerin günümüze kadar gelişim ve değişimini konu alan görsel sunum, söyleşi ve fotoğraf sergisi.
KONUŞMA SÜRESİ: 60-70 dakika
 
Mustafa Andıç
Coğrafya Öğretmeni