TR | EN
Dekanlar Konuşuyor
İLKÖĞRETİMDEN YÜKSEKÖĞRETİME COĞRAFYA EĞİTİMİ PANELİ:
DEKANLAR KONUŞUYOR
Farklı üniversitelerdeki coğrafyacı ve coğrafya eğitimcilerinden dekanlık yönetiminde bulunan meslektaşlarımızın katılacağı bu panelde, coğrafya ve coğrafya eğitiminin içinde bulunduğu durum; Eğitim fakülteleri ve Fen-Edebiyat Fakülteleri yöneticileri bakış açısıyla ele alınacak. Yine farklı bir bakış açısıyla, geleceğe yönelik olarak söz konusu fakülteler nezdince coğrafya ve coğrafya eğitiminin içinde bulunduğu temel sorunlar ile hangi fırsat ve tehditlerin dikkate alınması gerektiği gibi konuların tartışılacağı panel için katkı sunacak yöneticilerimize UCEK-2019 Düzenleme Kurulu olarak çok teşekkür ederiz.