TR | EN
Coğrafya ve Medya Paneli
COĞRAFYA ve MEDYA PANELİ
2. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019) düzenleme kurulu olarak yeni bir paneli daha ilan ediyoruz: COĞRAFYA VE MEDYA PANELİ. Şimdiye adar olanların dışında coğrafya ve coğrafya eğitimine farklı bir bakış açısıyla yaklaşacak, hergün sahadaki ve arazideki bir çok farklı uygulama ve nedenleriyle yüzleşen, ulusal televizyonlarımızda coğrafya, çevre, doğa temalı  program yapımcılarını, işin daha ziyade teorik yönüyle ilgilenmek durumunda kalan öğretmenler, eğitimciler ve akademisyenleri buluşturuyoruz. Amacımız, şimdiye kadar bu konuda ortaya çıkmış olan COĞRAFYA ve MEDYA arasındaki boşluğu gidermeye katkı sunmak, her iki sektörün birbirine yaklaşmasını, birbiri hakkındaki farkındalığını artırmasını ve birbirini destekleyecek yeni proje platformlarının ve etkinliklerinin ortaya çıkmasını sağlayacak yeni bakış açıları oluşturmaktır. Kongremize katılmayı kabul eden ve olumlu cevap veren, isimleri aşağıda yer alan yapımcılarımıza, UCEK-2019 Düzenleme Kurulu olarak teşekkürü bir borç biliyoruz.